Hogeschool INHOLLAND Haarlem
t.a.v. Studievereniging Voluptuaria
Bijdorplaan 15 - 2015 CE Haarlem

info@voluptuaria.nl

Rekeningnummer: NL03INGB0007131212

KVK-nummer: 65672917

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

Studievereniging Voluptuaria - Tourism Management Inholland - 2019